PROCESNA IN PROIZVODNJA INDUSTRIJA


Industrija > Procesna in proizvodnja industrija

Večino vseh uporab laserskega čiščenja najdemo v procesni in proizvodni industriji. Laserske sisteme je enostavno vgraditi v obstoječ proces ali pa se uporabljajo ročno, kar omogoča uporabo v različnih delih proizvodnega obrata. Nekaj uporab laserskega čiščenja v procesni in proizvodni industriji:

Lasersko čiščenje, ki se uporablja v takih okoljih:
Čiščenje površine
Čiščenje kalupov
Čiščenje varov
Markiranje

Glavne prednosti so:
• Krajši procesni čas
• Čista rešitev v primerjavi s klasičnimi metodami
• Vsestranska uporaba
• Izredno nizki stroški vzdrževanja
• Visoka natančnost in ponovljivost
• Itd.

Najboljše rešitve:
Low, Mid in High power sistemi najdejo svoj namen v procesnih in proizvodnih linijah.


©  2018 Lombar d.o.o.

We use Google Analytics cookies to give you the best experience.