POŠLJI NAM SPOROČILO

Prosimo za kratek opis vašega namena uporabe laserskega čiščenja, tip, velikost in količino obdelovancev ter vrsto kontaminacije.

Please add a short description of the application, type of surface and contamination that needs to be cleaned from the surface.


©  2018 Lombar d.o.o.